Download E-books Onvoltooid Verleden (Van In, Book 15) PDF

By Pieter Aspe

Op een zomerse ochtend vindt de exploitant van de Oesterput, een eating place in Blankenberge waar oesters en kreeften in grote bassins op consumptie wachten, het lijk van een jonge vrouw. Het lichaam bevindt zich in de monding van een onderaardse pijp die de bassins van zeewater voorziet. Het slachtoffer en haar guy zijn lid van een vereniging van neonazi's. Op de bil van de vrouw staat een runeteken getatoeëerd. Het teken heet Mannaz en staat symbool voor De Nieuwe Orde. Als twee dagen later ook de vermoedelijke minnaar van het slachtoffer vermoord wordt, komt Van In involved met een mysterieuze groep die zich Commando Mannaz noemt.

Show description

Read Online or Download Onvoltooid Verleden (Van In, Book 15) PDF

Best Crime books

Piece of My Heart (Inspector Banks Novels)

1969 . . . In an period of unfastened love and uprising, a useless physique is found one of the detritus of a lately concluded rock festival—a appealing younger girl stabbed so savagely throughout the chest piece of her middle was once sliced off. Now . . . a contract journalist, a stranger to the quarter, is savagely bludgeoned to loss of life in a stunning act of violence with out obvious purpose.

The Hot Kid

Carl Webster, the recent child of the marshals carrier, is well mannered, respects his elders, and will shoot a guy riding away in an Essex at 400 yards. Carl works out of the Tulsa, Oklahoma, federal courthouse in the course of the Nineteen Thirties, the interval of America's so much infamous financial institution robbers: Dillinger, child Face Nelson -- these men.

All Involved: A Novel

A propulsive and impressive novel as electrifying because the twine, from a author hailed because the West Coast's Richard Price—a captivating epic of crime and chance, race, revenge, and loyalty, set within the chaotic streets of South relevant L. A. within the wake of 1 of the main infamous and incendiary trials of the 1990sAt 3:15 p.

Hunting Season: A Novel

From across the world bestselling writer Andrea Camilleri, a super, bawdy comedy that would shock even the main die-hard Montalbano fansIn Eighteen Eighties Vigàta, a stranger involves city to open a pharmacy. Fofò seems to be the son of a guy mythical for having a magic backyard stocked with crops, culmination, and greens which could healing any ailment—a guy who was once discovered murdered years in the past.

Additional info for Onvoltooid Verleden (Van In, Book 15)

Show sample text content

Niemand kon zeggen wat er in haar binnenste omging of welke aandoening haar gedrag het sterkst beïnvloedde. Hij behandelde haar nu al bijna twee jaar en hij moest het antwoord op de vraag waaraan ze eigenlijk leed, nog steeds schuldig blijven. Het enige dat hij met zekerheid kon zeggen was once dat de periodes waarin ze normaal functioneerde steeds korter werden. ‘Emma is zwaar ziek. Ik vrees dat een gesprek nog weinig zal opleveren, mevrouw’, zei Pieters. Hannelore had geen antwoord gekregen op de vraag die ze had gesteld, maar ze was once wel iets te weten gekomen. ‘Is het zo erg? ’ ‘Ik denk het wel. ’ ‘Is ze in staat om iemand te vermoorden? ’ vroeg Van In. ‘Dat weet ik niet. ’ ‘U moet ons helpen, dokter. ’ Hannelore keek Pieters smekend aan. ‘Vooruit dan maar. ’ Pieters stak van wal en vertelde dat Emma zich steeds de mindere had gevoeld van haar zuster Caroline en dat ze daartegen haar hele leven had opgebokst. Uiteindelijk used to be zij arts geworden en Caroline aan lager wal geraakt, maar ook dat was once niet voldoende gebleken om haar van haar complexen af te helpen. ‘Na het ongeluk van haar guy is ze de pedalen compleet kwijtgeraakt. In het start kon ze nog normaal functioneren, maar sinds kort gaat het steeds meer bergaf. ’ Het begon Van In en Hannelore steeds duidelijker te worden hoe de vork in de metal zat. Het zou most sensible wel eens kunnen dat Emma erin geslaagd was once een aantal vrienden van Caroline voor haar kar te spannen. In dat geval used to be zij de drijvende kracht achter de ontvoering van Norbert Laleman. In haar zieke geest bereikte ze daarmee twee dingen: ze nam wraak voor de dood van haar guy en ze kreeg de leiding in handen van een groep mensen waartoe haar zuster behoorde. ‘Heeft Emma ooit iets gezegd over runetekens? ’ ‘Nee’, zei Pieters. ‘Ik wist alleen dat Caroline een tijdje lid is geweest van een groep neonazi’s en dat ze eruit is gestapt toen ze door het adoptiebureau een Chinees kindje kreeg toegewezen. ’ Van In besloot nu toch maar om een sigaret op te steken. Ze hadden het allemaal te ver gezocht. Pieters legde de vinger op de wonde. Neonazi’s hielden niet van gekleurde medemensen. Misschien was once Caroline daarom vermoord, omdat ze uit de groep was once gestapt vanwege het variety. Of omdat ze het aan de stok had gekregen met haar minnaar die waarschijnlijk ook deel uitmaakte van de groep. Langzaam maar zeker begonnen beide zaken zich met elkaar te verstrengelen. Met een beetje geluk duurde het niet lang meer voor hij kon bewijzen dat de moorden op Caroline Dierickx, Reggie Dufour en Norbert Laleman het werk waren van een groepje neonazi’s. ‘Kom je nog even mee naar binnen? ’ De automobile stopte voor het politiebureau. Van In keek over zijn schouder naar Hannelore, die op de achterbank zat. ‘Hoe laat is het nu? ’ ‘Tien voor elf? ’ ‘Zin in een aperitiefje? ’ Versavel, die achter het stuur zat, kon een glimlach niet onderdrukken. Hannelore had er een hekel aan dat Van In voor elf uur alcohol consumeerde en dat hij alles deed om haar op stang te jagen.

Rated 4.95 of 5 – based on 18 votes